CERTIFIKACE

Otázka udržitelnosti je důležitým aspektem přírodních a obnovitelných surovin, jako je dřevo. Vlastníci a vedení společnosti  LABE WOOD s.r.o. si plně uvědomují důležitost udržitelného a ekologicky zdravého lesního hospodářství, proto se zavazují uplatňovat a udržovat požadavky spotřebitelského řetězce lesních produktů v rámci pravidel PEFC a FSC®.

Krom toho, že používáme pouze dřevo z udržitelně obhospodařovaných lesních oblastí, zpracováváme ekologickým způsobem i zbytky z dřevařské výroby jako štěpku, pilinu a kůru. Štěpka je kompletně využita k výrobě papíru ve vedlejším závodě Mondi Štětí a.s. a pilina a kůra je využívána k výrobě ekologických druhů paliv nebo přímo spalována k výrobě zelené elektřiny a tepla.

PEFC

Je celosvětově nejrozšířenější systém certifikace lesů. Standardy hospodaření v lesích podle systému PEFC se snaží změnit způsob, jakým jsou lesy spravovány na lokální i globální úrovni.
Jedním z hlavních cílů certifikace lesů systémem PEFC je zachování lesů a jejich rozšiřování, abychom my i generace budoucí, mohli využívat environmentálních, sociálních a ekonomických přínosů, které lesy nabízejí se zachováním zodpovědného přístupu k lesním ekosystémům a respektu k přírodě.
PEFC prostřednictvím podpory trvale udržitelného hospodaření v lesích zabezpečuje v celém dodavatelském řetězci lesních produktů, že dřevo a produkty lesa jsou produkovány za dodržování nejvyšších ekologických, sociálních a etických standardů. Díky značce PEFC dokáží zákazníci a spotřebitelé identifikovat výrobky z lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem.

FSC®

Představuje důvěryhodný systém 1. lesní certifikace a 2. certifikace zpracovatelského řetězce s celosvětovou působností. Díky své transparentnosti, otevřenosti všem zájmovým skupinám a díky striktním sociálním a ekologickým standardům má FSC® podporu největších environmentálních organizací jako WWF, Friends of the Earth nebo Greenpeace, stejně jako velkých obchodních řetězců, jako je Hornbach, IKEA, B&Q či Home Depot. Kromě toho, že používáme pouze dřevo z udržitelně obhospodařovaných lesních oblastí, zpracováváme ekologickým způsobem i zbytky z dřevařské výroby jako štěpku, pilinu a kůru. Štěpka je kompletně využita k výrobě papíru ve vedlejším závodě Mondi a.s., pilina a kůra je využívána k výrobě ekologických druhů paliv nebo přímo spalována k výrobě zelené elektřiny a tepla.