Hledáme pracovníky na tyto pozice:
Klikněte na názvy pozic pro více informací...

nákup kulatiny

Výhradní nákup jehličnatých kulatin pro nás zajišťuje společnost WOOD & PAPER a.s.

Jejím prostřednictvím nakupujeme dřevinu smrk – preferovaná délka 4m, doplňkově délka 5m.

V budoucnu plánujeme část objemu nakupovat v dřevině borovice.

Dodávky kulatiny jsou přejímány pomocí třídící linky s kalibrovaným 3D měřením. Díky digitálním fotografiím garantujeme každému dodavateli možnost dodatečné kontroly zatřídění.  Digitální fotografie zůstávají archivovány 3 měsíce od doby pořízení. Tento postup zaručuje našim dodavatelům objektivní náhled a odpovídající transparentnost přejímky.

V případě zájmu o dodávky kulatiny kontaktujte regionálního nákupčího popř. manažera nákupu.

WOOD & PAPER a.s. zajišťuje nákup i dalším významným partnerům a je připravena Vám pomoci s odbytem i ostatních sortimentů (vláknina, dřevovina , listnaté dříví).